Δεκέμβριος 2017

HORECA 2018

Η HORECA είναι μια μεγάλη διεθνής έκθεση που αφορά των εξοπλισμό των Ξενοδοχείων .
Η HORECA αποτελεί σήμερα το κορυφαίο εμπορικό και κοινωνικό φόρουμ για την τουριστική
βιομηχανία στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Νοτιανατολική Ευρώπη. Με την συμμετοχή των   
μεγαλύτερων επιχειρήσεων έχει καταξιωθεί ως μια απο τις μςγαλύτερες εκθέσεις του είδους .